JEDNODUŠE A RYCHLE

Náhradní plnění

Náhradní plnění jako termín vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který ukládá všem společnostem, firmám a organizacím, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (dále OZP) a to minimálně ve výši 4% podílu zcelkového přepočteného stavu zaměstnanců.
- Kompletní znění zákona o zaměstnanosti - Kompletní znění prováděcí vyhlášky č. 518 / 2004 Sb

Dle zákona tedy takový subjekt může:
  • 1/ zaměstnat osobu se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • 2/ spolupracovat se společností, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením
  • 3/ odvést příspěvek do státního rozpočtu
Výše uvedené způsoby lze také kombinovat.
Máme pro Vás řešení:
Můžeme Vám ve spolupráci s našimy partnery poskytnout náhradní plnění prostřednictvím dodávek kancelářského zboží.
Výpočet nákupu kancelářských potřeb
Platná prováděcí vyhláška vypočítává povinný nákup od subjektů zaměstnávajících OZP z průměrné mzdy v národním hospodářství, tak jak ji zveřejňuje Český statistický úřad. Pro výpočet odvodu se vždy počítá průměrná mzda v 1.-3. čtvrtletí roku, za který se odvod provádí. Za rok 2009 se používala mzda 22.890 Kč. V roce 2010 byly zveřejněny průměrné mzdy za 1.čtvrtletí 22.748 Kč, za 2.čtvrtletí 23.513 Kč a za 3. čtvrtletí 23.665 Kč. Průměr mzda za 3 kvartály tedy činí 23.324 Kč. Následně lze tedy přesně vypočítat výši odvodů i tzv. náhradního plnění.
Více k průměrné mzdě
Subjekt, který nezaměstnává žádnou OZP, odvádí do státního rozpočtu 2,5 násobek této průměrné mzdy.
Tj. za rok 2010 se za každého nesplněného zaměstnance odvádí 2,5 * 23.324 = 58.310 Kč. Nebo se prokazatelně nakoupily a uhradily vlastní výrobky či služby od zaměstnavatele OZP ve výši 7 násobku průměrné mzdy. Tj. za každého nesplněného zaměstnance bylo třeba nakoupit za 7*23.324 = 163.268 Kč bez DPH. Subjekt, který řeší zákonný odvod nákupem od zaměstnavatele OZP, může uplatnit maximálně nejvyšší počet přepočtených OZP u poskytovatele v daném roce zaměstnaných.